FotogalériaPrvá vlastná farská sv. omša po 29 rokoch

Posviacka fary

Čekovce

Horné Mladonice

Dolné Mladonice