Bohoslužby | Sväté omše

ČEKOVCE: Farský kostol Ružencovej Panny MárieSväté omše večerné sú: o 18:30;

Sväté omše ranné sú:
v pondelok, utorok a v stredu o 6:00;
Sv. omša mariánska v sobotu o 7:00.

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:
6:00
6:00
6:00
18:30
18:30
7:00
10:30 – farská

HORNÉ MLADONICE: Kostol sv. Demetera

Svätá omša v týždni býva v prvopiatkovom týždni v stredu o 18:30. Nedeľná svätá omša býva o 9:00. Adorácie bývajú v týždni, polhodinu pred svätou omšou. Keď je prikázaný sviatok alebo slávnosť, adorácia nie je. Aktuálne zmeny bývajú uvedené vo farských oznamoch.

Nedeľa:
9:00

DOLNÉ MLADONICE: Kostol svätých Anjelov strážcov

Svätá omša v týždni býva v pondelok o 18:30. Nedeľná svätá omša býva o 8:00. Adorácie bývajú v týždni, polhodinu pred svätou omšou. Keď je prikázaný sviatok alebo slávnosť, adorácia nie je. Aktuálne zmeny bývajú uvedené vo farských oznamoch.

Pondelok:
Nedeľa:
18:30
8:00