Bohoslužby | Adorácia

Vo farskom kostole v Čekovciach:

býva vo štvrtok po svätej omši Eucharistická adorácia s adoračnými piesňami.

V piatok býva vystavená Oltárna sviatosť k tichej poklone po svätej omši do 21:00.

V nedeľu býva o 15:00 pobožnosť s úctou k Božiemu Milosrdenstvu pred Eucharistiou.


V Horných Mladoniciach a Dolných Mladoniciach:

býva Eucharistická adorácia v týždni 30 minút pred svätou omšou.