Bohoslužby | Spovedanie

Sviatosť zmierenia je vysluhovaná vždy pol hodinu pred večernou svätou omšou.
Po ranných svätých omšiach, v nedeľu a prikázaný sviatok rád vyspovedám na požiadanie.
V každý piatok spovedám vo Farskom kostole hodinu pred svätou omšou.