Farské oznamy spred dvoch týždňov

FARSKÉ OZNAMY NA DVADSIATUDEVIATU NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 22.10. 29. nedeľa v období cez rok 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
Poďakovanie za 18, 15 a 8 r. života a za BP pre rodinu

† Jozef a Agnesa Gazdíkoví, Ján a Mária Ďuríkoví a ZBP

Za farníkov
PO 23.10. ------------- 6:00 – Čekovce † rodina Slotová, Hakalová, Chovanová a Kollárová /74/
UT 24.10. ------------- 6:00 – Čekovce

18:30 – D.M.
† Angela Jančová a starí rodičia /9/

† Mária Jambrichová, Angela Kamasová, manželia a syn Ján a Jozef
ST 25.10. ------------- 6:00 – Čekovce

18:30 – H.M.
Za zdravie a BP pre rodinu /97/

Za zdravie a BP pre rodinu Vicianovú
ŠT 26.10. Sv. Demeter, diakon a mučeník 18:30 – Čekovce † Pavel a Margita Hajkoví a dcéra Margita /143/
PI 27.10. ------------- 18:30 – Čekovce † Juraj Stankovič a za živú rodinu /169/
SO 28.10. SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI 7:00 – Čekovce † Jozef Dobrocký, syn Ján a rodičia z ob. strán /142/
NE 29.10. 30. nedeľa v období cez rok
Sv. Demeter – slávnosť patrocínia kostola v H.M.
8:00 – D.M.

9:30 – Čekovce

11:00 – H.M.
† Martin Sliacky, starí rodičia Štefan a Anna a duše v očistci

Za farníkov

† Ján Žigmund, dcéra Mária, BP a uzdravenie pre rodinu

OZNAMY

 • Adorácia: H.M. a D.M., 30 min. pred sv. omšou. Čekovce, po sv. omši – vo štvrtok a v piatok /do 21:00/.

  V NEDEĽU BUDE POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU o 15:00.
 • Upratovanie farský kostol: 3. skupinka.
 • Čítanie Svätého Písma: kniha Múdrosti – kapitola 19.
 • Náboženstvo: v stredu a piatok o 16:00 na fare.
 • V pondelok 6.11.2017, navštívime hrob vdp. Júliusa Lučivjanského a Františka Judiaka. Záujemci zapíšte sa v sakristii.
 • Putovný obraz – 15.10. – rodiny: Kováčová /127/, Piatrovová /166/, Hanesová /150/, Dendišová /123/, Žilková /97/.
 • Putovný obraz – 22.10. – rodiny: Stehlíková /150/, Gajdošíková /113/, Meľagová /156/, Križanová /139/, Krnáčiková /125/.
 • Sviečka za nenarodené deti – svojim príspevkom 1,-€ pomáhame chrániť život od počatia.

  Zmena času: V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03. h. letného času sa posúvajú hodiny na 02. h. SEČ.


  MISIE PERU - proyecto Huaralica  ---------------------------------------------------------------------------------------
10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavuje sa jej s malým dieťaťom Ježiškom, ktorý prichádza po boku Panny Márie. Panna Mária ukazuje Lucii svoje Srdce, ktoré je ovinuté tŕním a jeden tŕň bodá do toho srdca. A vtedy dieťa Ježiš povedalo Lucii:
"Maj zľutovanie nad srdcom svojej Najsvätejšej Matky, ktoré je pokryté tŕňmi, ktoré jej nevďační ľudia v každom okamihu doň vtláčajú. A niet nikoho, kto by robil zadosťučinenie, aby vytiahol to tŕnie."
Panna Mária Lucii hovorí: "Dieťa moje, aspoň ty ma poteš. Povedz všetkým, ktorí počas piatich mesiacov v prvé soboty pristúpia k sv. spovedi, prijmú sv. prijímanie, pomodlia sa ruženec a aspoň 15 minút mi budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom, aby ma potešili, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre večnú spásu ich duše."
Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobôt bude možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, ak s tým budú kňazi súhlasiť. Potom Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých sobôt a nie sedem, alebo deväť: «Dcéra moja, dôvod je veľmi jednoduchý:
je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej.
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny.»