Farské oznamy spred dvoch týždňov

FARSKÉ OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 7.1. KRST KRISTA PÁNA 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† Ján a Mária Valenčaťoví a rodičia z ob. strán /4/

ZBP

Za farníkov
PO 8.1. ------------- 6:00 – Čekovce

18:30 – D.M.
† Pavel Gajdošík a rodičia z ob. strán /113/

† Štefan a Mária Tučekoví a rodičia z ob. strán /5/
UT 9.1. ------------- 6:00 – Čekovce

18:30 – H.M.
Na úmysel

ZBP pre kňazov
ST 10.1. ------------- 6:00 – Čekovce † Ondrej a Anna Výbohoví, syn Jozef a Pavol /111/
ŠT 11.1. ------------- 18:30 – Čekovce Poďakovanie za 60 r. života a BP pre Milana /125/
PI 12.1. ------------- 18:30 – Čekovce ZBP a vnútorné uzdravenie pre rodinu /129/
SO 13.1. PANNA MÁRIA 7:00 – Čekovce † Juraj a Mária Balkoví, vnuk Radoslav, rodičia z ob. strán a bratia /15/
NE 14.1. 2. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† Štefan a Anna Sliacki, vnuk Martin a starký Jozef /64/

Za BP pre rodinu Žigmundovú

Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia: D.M. a H.M., 30 min. pred sv. omšou.
  Čekovce, po sv. omši – vo štvrtok a v piatok /do 20:00/.
  /Budúca/ NEDEĽA - POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU o 15:00.
 • Upratovanie farský kostol: 1. skupinka.
 • Čítanie Svätého Písma: kniha Sirachovcova – kapitola 11.

 • Náboženstvo: V stredu a piatok od 16:00 do 17:30 na fare.

 • Slávnosťou KRSTU KRISTA PÁNA, sa končí Vianočné obdobie. Betlehem a jasličky uschováme.
  Vianočný stromček sa ponechá do Hromníc.
 • V H.M. a D.M., sa budú po večernej sv. omši, zapisovať úmysly na sväté omše do konca februára.
 • Chorých a nevládnych, budem spovedať v stredu doobeda.
 • Modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou počas roka:

  1. ruža - január až marec;
  2. ruža - apríl až jún;
  3. ruža - júl až september;
  4. ruža - október až december.


  Modlitba začína 30 minút a končí 5 minút pred svätou omšou.
>

  MISIE PERU - proyecto Huaralica  ---------------------------------------------------------------------------------------