Farské oznamy spred dvoch týždňov

FARSKÉ OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 1.4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
Za farníkov

Za BP pre Svätého Otca Františka

Na úmysel
PO 2.4. Veľkonočný Pondelok 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
Poďakovanie za 54 r. života a ZBP pre manželku Máriu /15/

† Jozef a Mária Oremoví, deti Ján a Anna, ro.o.s. a ZBP pre rodinu

† Anna Kováčová /125/
UT 3.4. Veľkonočný Utorok 6:00 – Čekovce † Jolana Žilková /145/
ST 4.4. Veľkonočná Streda 6:00 – Čekovce † Pavel a Mária Parničanoví a rodičia z ob. strán /74/
ŠT 5.4. Veľkonočný Štvrtok 18:30 – Čekovce Poďakovanie za 20 a 18 r. života a ZBP pre rodinu /115/
PI 6.4. Veľkonočný Piatok 18:30 – Čekovce † Irena Soláková a sestra Anna /114/
SO 7.4. Veľkonočná Sobota 7:00 – Čekovce † Juraj Stankovič /169/
NE 8.4. 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† Štefan a Anna Miškovoví, syn Ján a Štefan a nevesta Ľudmila /8/

ZBP pri operácii pre Natáliu

Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia:
  Čekovce, po sv. omši – vo štvrtok do 20:00 a v piatok s piesňami.
  NEDEĽA - POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU o 15:00.
  Zajtra sa Ružencové bratstvo modlí posvätný ruženec.
 • Čítanie Svätého Písma: kniha Sirachovcova – kapitola 22.
 • Upratovanie farský kostol: 1. skupinka.

 • Náboženstvo: V stredu a piatok od 16:00 do 17:30 na fare.

 • Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • Modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou počas roka:

  1. ruža - január, február, marec;
  2. ruža - apríl, máj, jún;
  3. ruža - júl, august, september;
  4. ruža - október, november, december.


  Modlitba začína 30 minút a končí 5 minút pred svätou omšou. Posvätný ruženec sa modlí pred večernými svätými omšami, v sobotu a v nedeľu.