Farské oznamy z minulého týždňa

FARSKÉ OZNAMY NA TRIDSIATU NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 29.10. 30. nedeľa v období cez rok
Sv. Demeter – slávnosť patrocínia kostola v H.M.
8:00 – D.M.

9:30 – Čekovce

11:00 – H.M.
† Martin Sliacky, starí rodičia Štefan a Anna a duše v očistci

Za farníkov

† Ján Žigmund, dcéra Mária, BP a uzdravenie pre rodinu
PO 30.10. ------------- 18:30 – Čekovce Poďakovanie za 79 r. života a prosba o BP a milosť do ďalších rokov /111/
UT 31.10. ------------- 18:30 – Čekovce Poďakovanie za 40 r. života a prosba o BP a milosť pre syna a vnuka /123/
ST 1.11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
prikázaný sviatok
8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† rodina Mišková, Sabová a ZBP pre rodinu

† kňazi a za duše v očistci

Za farníkov
ŠT 2.11. SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 18:30 – Čekovce Za duše v očistci
PI 3.11. Sv. Hubert z Lüttichu, biskup 6:00 – Čekovce

17:30 – H.M.
† Štefan a Mária Križanoví a rodičia z ob. strán /18/

† biskupi a kňazi diecézy
SO 4.11. Sv. Karol Borromeo, biskup 7:00 – Čekovce † rodičia, starí rodičia a brat Milan /123/
NE 5.11. 31. nedeľa v období cez rok 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† rodina Mojžišová, Križanová, Hnilicová a ZBP pre rodinu

Poďakovanie za 30 r. manželstva a ZBP pre rodinu

Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia: Čekovce, po sv. omši – pondelok /do 21:00/ a utorok.
  NEDEĽA - POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU o 15:00.
 • Upratovanie farský kostol: 4. skupinka.
 • Čítanie Svätého Písma: kniha Sirachovcova – kapitola 1.
 • Náboženstvo: V pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 16:00 na fare.
 • Putovný obraz – 29.10. – rodiny: Stehlíková /150/, Gajdošíková /113/, Meľagová /156/, Križanová /139/, Krnáčiková /125/.
 • Putovný obraz – 5.11. – rodiny: Ľuptáková, ml. /141/, Dobrocká /142/, Dobrocká /110/, Lalíková /129/, Dvorská /9/.
 • Spovedať chorých a nevládnych, budem v utorok doobeda. Z dôvodu blížiacich sa sviatkov pre duše v očistci, pristúpte k svätej spovedi tento týždeň v pondelok a utorok.
 • Na slávnosť VŠETKÝCH SVÄTÝCH, bude po svätej omši, na cintoríne v Čekovciach pobožnosť za duše v očistci.
 • Sviečka za nenarodené deti – svojim príspevkom 1,-€ pomáhame chrániť život od počatia.

  Od 1.11. až do 8.11. vrátane, je možné návštevou cintorína, získať úplné odpustky každý deň, ktoré sa výlučne privlastňujú dušiam v očistci. Je potrebné splniť tieto podmienky: predtým sa vyspovedať (stačí raz), pomodliť sa Modlitbu Pána, Vyznanie viery, ísť na Sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, pomodliť sa za zosnulých a zrieknuť sa pripútanosti k hriechu aj všednému / túžiť nespáchať hriech /. Na prikázaný sviatok všetkých svätých, požehnám sviece a kahance, ktoré budú zhárať za duše zomrelých.


  MISIE PERU - proyecto Huaralica  ---------------------------------------------------------------------------------------
10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavuje sa jej s malým dieťaťom Ježiškom, ktorý prichádza po boku Panny Márie. Panna Mária ukazuje Lucii svoje Srdce, ktoré je ovinuté tŕním a jeden tŕň bodá do toho srdca. A vtedy dieťa Ježiš povedalo Lucii:
"Maj zľutovanie nad srdcom svojej Najsvätejšej Matky, ktoré je pokryté tŕňmi, ktoré jej nevďační ľudia v každom okamihu doň vtláčajú. A niet nikoho, kto by robil zadosťučinenie, aby vytiahol to tŕnie."
Panna Mária Lucii hovorí: "Dieťa moje, aspoň ty ma poteš. Povedz všetkým, ktorí počas piatich mesiacov v prvé soboty pristúpia k sv. spovedi, prijmú sv. prijímanie, pomodlia sa ruženec a aspoň 15 minút mi budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom, aby ma potešili, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre večnú spásu ich duše."
Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobôt bude možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, ak s tým budú kňazi súhlasiť. Potom Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých sobôt a nie sedem, alebo deväť: «Dcéra moja, dôvod je veľmi jednoduchý:
je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej.
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny.»