Farské oznamy z minulého týždňa

  FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU
  BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 8.4. 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† Štefan a Anna Miškovoví, syn Ján a Štefan a nevesta Ľudmila /8/

ZBP pri operácii pre Natáliu

Za farníkov
PO 9.4. ZVESTOVANIE PÁNA 17:30 – D.M.

18:30 – Čekovce
† Dušan a Margita Golianoví, r.o.s., bratia a švagor Pavel /29/

Na úmysel
UT 10.4. ------------- 6:00 – Čekovce † Juraj a Elena Jančoví
ST 11.4. Sv. Stanislav, biskup a mučeník 6:00 – Čekovce † Jozef Paľov a syn Pavol /68/
ŠT 12.4. ------------- 18:30 – Čekovce † Elena Meľagová a dcéra Elena /156/
PI 13.4. ------------- 18:30 – Čekovce † Michal a Anna Balážoví /99/
SO 14.4. PANNA MÁRIA 7:00 – Čekovce Za zdravie a BP pre celú rodinu /111/
NE 15.4. 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† Emil Lacko, rodičia z ob. strán a ZBP /24/

† Ján a Mária Podobní, rodičia a starí rodičia

Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia: D.M., 30 min. pred sv. omšou.
  Čekovce, po sv. omši – vo štvrtok do 20:00 a v piatok s piesňami.
  NEDEĽA - POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU o 15:00. Nábožným uctením obrazu, môžeme získať úplné odpustky.
 • Čítanie Svätého Písma: kniha Sirachovcova – kapitola 23.
 • Upratovanie farský kostol: 2. skupinka.

 • Náboženstvo: V stredu a piatok od 16:00 do 17:30 na fare.

 • Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • Stretnutie rodičov a detí, ktoré prvý raz prijmú sviatosť zmierenia a Eucharistie – vo štvrtok o 17:00 v kostole.
  Náuka snúbencov, ktorí tento rok prijmú sviatosť manželstva, bude v sobotu 21. a 28. apríla, od 9:30 do 11:30 na fare.
 • Ohlášky: Pavel Dendiš, z Čekoviec a Terézia Ďurčová z Hrušova, si dňa 14.04.2018 v Hrušove, vyslúžia sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na fare.
 • Modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou počas roka:

  1. ruža - január, február, marec;
  2. ruža - apríl, máj, jún;
  3. ruža - júl, august, september;
  4. ruža - október, november, december.


  Modlitba začína 30 minút a končí 5 minút pred svätou omšou. Posvätný ruženec sa modlí pred večernými svätými omšami, v sobotu a v nedeľu.