Farské oznamy z minulého týždňa

  FARSKÉ OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 2.12. 1. ADVENTNÁ NEDEĽA 8:00 – H.M.

9:15 – Čekovce
† Ján a Anna Korčokoví a ZBP pre rodinu

Za farníkov
PO 3.12. Sv. František Xaverský, kňaz, --- Roráty 6:00 – Čekovce † Ján a Mária Korčokoví a syn Milan /113/
UT 4.12. Roráty 6:00 – Čekovce † Pavel Žilka a rodičia /97/
ST 5.12. Roráty 6:00 – Čekovce Za vnútorné uzdravenie rodičov a BP pre sestry s rodinami /122/
ŠT 6.12. Sv. Mikuláš, biskup 17:30 – Čekovce † Štefan a Mária Konôpkoví a rodičia /137/
PI 7.12. Sv. Ambróz, biskup a uč. Cirkvi, --- Roráty


6:00 – Čekovce

17:30 – D.M.
† Angela Križanová /130/

† Stanislav Sámel, Ján Golian a rodičia z ob. strán /16/
SO 8.12. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE,
prikázaný sviatok
8:00 – H.M.

9:15 – Čekovce

17:30 – D.M.
† Ján a Anna Korčokoví a ZBP pre rodinu

Za farníkov

Poďakovanie za BP pre rodinu /122/
NE 9.12. 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Biblická nedeľa
8:00 – H.M.

9:15 – Čekovce
† Juraj Pálka, Štefan Čambor, r.o.s., a ZBP pre rodinu

Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia: Čekovce – v piatok celodenná od 9:00 do 16:45. Dnešnú nedeľu /2.12./ o 17:00, bude adorácia pre deti.
 • Upratovanie farský kostol: 11. skupinka.

 • Náboženstvo: V stredu o 16:00 na fare.

 • V adventnom období sa vynecháva Glória a nevyzdobuje sa liturgický priestor kvetmi, pre striedmu (pôstnu) povahu adventného obdobia, z dôvodu duchovnej prípravy srdca na radostné prežívanie Narodenia Pána. Do 16. decembra, budú vo farskom kostole – Rorátne sväté omše, votívne o Panne Márii. Kde je uvedené – Roráty, bude svätá omša pri sviecach, prineste si kahanček. Pozývam zvlášť deti, ktoré budú mať po sv. omši na fare raňajky.
 • Od dnešnej nedele sa denne do štedrého dňa vrátane, modlíme za tých, ktorých si vyberieme, tak ako sa anjeli modlia za nás. K Vianociam potešme zvereného malým darčekom pod stromček. Vylosovanú menovku, potom nalepte na darček. Kto nemá modlitby anjela, môže si ich vyzdvihnúť v sakristii.
 • Na prikázaný sviatok NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, bude vo farskom kostole od 12:00 do 13:00 adorácia, počas ktorej Panna Mária – Rosa Mystica, prisľúbila spoločnou modlitbou obsiahnuť duchovné a telesné milosti a veľké milosrdenstvo pre hriešnych blížnych.
 • Pozývam rodiny zapojiť sa do novény v čase od 15. decembra do 23. decembra, v ktorej môžete prijať Svätú rodinu na jeden deň do svojho domu. Prijatie svätej rodiny sa uskutoční zakaždým večer o 18:15.
 • Modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou počas roka:

  1. ruža - január, február, marec;
  2. ruža - apríl, máj, jún;
  3. ruža - júl, august, september;
  4. ruža - október, november, december.


  Modlitba začína 30 minút a končí 5 minút pred svätou omšou. Posvätný ruženec sa modlí pred večernými svätými omšami, v sobotu a v nedeľu.