Aktuálne farské oznamy

  FARSKÉ OZNAMY NA JEDENÁSTU NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 17.6. 11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 11:30 – Čekovce ZBP a požehnanie pre celú rodinu /133/
PO 18.6. ------------- 6:00 – Čekovce

18:30 – D.M.
Na úmysel

† Ján Výboh, sestry, rodičia a ZBP /75/
UT 19.6. ------------- 6:00 – Čekovce † Pavel a Irena Piatroví a rodičia z ob. strán /166/
ST 20.6. ------------- 6:00 – Čekovce

18:30 – H.M.
† Stanislav a Božena Kováčoví a rodičia z ob. strán /61/

Na úmysel ordinára
ŠT 21.6. ------------- 18:30 – Čekovce Poďakovanie za 30 r. manželstva a BP pre rodinu /74/
PI 22.6. ------------- 18:30 – Čekovce † rodina Sopková /223/
SO 23.6. PANNA MÁRIA 7:00 – Čekovce

17:30 – D.M.

18:30 – H.M.
ZBP, pokoj, a vnútorné uzdravenie pre rodinu Kováčovú /126/

† Juraj a Mária Petrušoví a rodičia z ob. strán a ZBP /71/

† Juraj a Anna Tučekoví, dcéra a zať
NE 24.6. NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA 8:00 – Čekovce Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia: H.M. a D.M., 30 min. pred sv. omšou.
  Čekovce, po sv. omši – v piatok s piesňami.
 • Čítanie Svätého Písma: kniha Sirachovcova – kapitola 33 a 34.
 • Upratovanie farský kostol: 11. skupinka.

 • Náboženstvo: V stredu od 16:00 do 17:15 na fare.

 • Zapisovanie úmyslov svätých omší: D.M.: 18.6., H.M.: 20.6., Čekovce: 21.6.
 • Prosím o zapísanie birmovancov na prípravu. Zapisovať sa môžu tí, ktorí dovŕšili dvanásty rok života.
 • Pozývame na výlet deti, rodičov a starých rodičov do Bojníc na piatok 6. júla 2018. Zapíšte sa prosím v sakristii.
 • Modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou počas roka:

  1. ruža - január, február, marec;
  2. ruža - apríl, máj, jún;
  3. ruža - júl, august, september;
  4. ruža - október, november, december.


  Modlitba začína 30 minút a končí 5 minút pred svätou omšou. Posvätný ruženec sa modlí pred večernými svätými omšami, v sobotu a v nedeľu.