Aktuálne farské oznamy

  FARSKÉ OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 9.12. 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Biblická nedeľa
8:00 – H.M.

9:15 – Čekovce
† Juraj Pálka, Štefan Čambor, r.o.s., a ZBP pre rodinu

Za farníkov
PO 10.12. Roráty 6:00 – Čekovce

17:30 – D.M.
Na úmysel

† Edita Púpavová /20/
UT 11.12. Roráty 6:00 – Čekovce Poďakovanie za 40 r. manželstva a ZBP pre rodinu /134/
ST 12.12. PANNA MÁRIA GUADALUPSKÁ, Roráty 6:00 – Čekovce Za pokoj a vnútorné uzdravenie pre zranené deti a rodiny /137/
ŠT 13.12. Sv. Lucia, panna a mučenica 17:30 – Čekovce † Pavel a Mária Piatroví, syn Pavel a dcéra Agnesa /18/
PI 14.12. Sv. Ján z Kríža, kňaz a uč. Cirkvi 17:30 – Čekovce Za šťastný pôrod a požehnanie pre rodinu /74/
SO 15.12. Roráty


6:00 – Čekovce

17:30 – D.M.
Poďakovanie a prosba o BP do ďalšieho života /123/

† Jozef Bartík /15/
NE 16.12. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA
– GAUDETE
8:00 – H.M.

9:15 – Čekovce
† Pavel Fabian, rodičia z ob. strán a ZBP pre rodinu

Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia: Čekovce – v piatok celodenná od 9:00 do sv. omše.
  D.M., 30 min. pred sv. omšou.
 • Upratovanie farský kostol: 12. skupinka.

 • Náboženstvo: V stredu o 16:00 na fare.
 • V sobotu o 10:30 v kostole – Stretnutie birmovancov a prvoprijímajúcich detí.

 • V adventnom období sa vynecháva Glória a nevyzdobuje sa liturgický priestor kvetmi, pre striedmu (pôstnu) povahu adventného obdobia, z dôvodu duchovnej prípravy srdca na radostné prežívanie Narodenia Pána. Do 16. decembra, budú vo farskom kostole – Rorátne sväté omše, votívne o Panne Márii. Kde je uvedené – Roráty, bude svätá omša pri sviecach, prineste si kahanček. Pozývam zvlášť deti, ktoré budú mať po sv. omši na fare raňajky.
 • Pozývam rodiny zapojiť sa do novény v čase od 15. decembra do 23. decembra, v ktorej môžete prijať Svätú rodinu na jeden deň do svojho domu. Prijatie svätej rodiny sa uskutoční zakaždým večer o 18:15.
 • V nedeľu 16.12., je spoločná predvianočná svätá spoveď v H.M. a D.M. od 15:30 do 16:00.
 • Modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou počas roka:

  1. ruža - január, február, marec;
  2. ruža - apríl, máj, jún;
  3. ruža - júl, august, september;
  4. ruža - október, november, december.


  Modlitba začína 30 minút a končí 5 minút pred svätou omšou. Posvätný ruženec sa modlí pred večernými svätými omšami, v sobotu a v nedeľu.