Aktuálne farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA TRIDSIATUPRVÚ NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 5.11. 31. nedeľa v období cez rok 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† rodina Mojžišová, Križanová, Hnilicová a ZBP pre rodinu

Poďakovanie za 30 r. manželstva a ZBP pre rodinu

Za farníkov
PO 6.11. ------------- 18:30 – Čekovce † Mária Balková, manžel, vnuk, rodičia a starí rodičia z ob. str. /15/
UT 7.11. ------------- 6:00 – Čekovce

18:30 – D.M.
Na úmysel

† Ján a Anna Pavlovoví, rodičia, vnuk Ján a rodina Macková
ST 8.11. ------------- 6:00 – Čekovce

18:30 – H.M.
Na úmysel

† Ján a Anna Korčokoví, rodičia z ob. strán a BP pre rodinu
ŠT 9.11. VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY 9:30 – Čekovce † rodina Stehlíková /150/
PI 10.11. Sv. Lev Veľký, pápež a uč. Cirkvi 6:00 – Čekovce † Ján a Anna Petrušoví, zať a rodičia z ob. strán /129/
SO 11.11. Sv. Martin z Tours, biskup
NE 12.11. 32. nedeľa v období cez rok 11:30 – Čekovce Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia: H.M. a D.M., 30 min. pred sv. omšou.
  Čekovce, po sv. omši – vo štvrtok
  NEDEĽA - POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU o 15:00.
 • Upratovanie farský kostol: 5. skupinka.
 • Čítanie Svätého Písma: kniha Sirachovcova – kapitola 2.
 • Náboženstvo: V pondelok, utorok, streda (16:00, cintorín) a štvrtok o 16:00 na fare.
 • Putovný obraz – 5.11. – rodiny: Ľuptáková, ml. /141/, Dobrocká /142/, Dobrocká /110/, Lalíková /129/, Dvorská /9/.
 • Vo štvrtok budú kňazské rekolekcie v Čekovciach. Svätá omša bude o 9:30.
 • Pozývam do adventnej služby „modlitba anjela“. Záujemci sa môžu zapísať v sakristii. Losovanie osoby, za ktorú sa budeme ako „anjel“ celý advent modliť, bude na 1. adventnú nedeľu. K zapisovaniu pozývam aj deti, ktoré dokážu celý mesiac s rodičmi, byť cez modlitbu „anjelmi“.

  Od 1.11. až do 8.11. vrátane, je možné návštevou cintorína, získať úplné odpustky každý deň, ktoré sa výlučne privlastňujú dušiam v očistci. Je potrebné splniť tieto podmienky: predtým sa vyspovedať (stačí raz), pomodliť sa Modlitbu Pána, Vyznanie viery, ísť na Sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, pomodliť sa za zosnulých a zrieknuť sa pripútanosti k hriechu aj všednému / túžiť nespáchať hriech /. Na prikázaný sviatok všetkých svätých, požehnám sviece a kahance, ktoré budú zhárať za duše zomrelých.


  MISIE PERU - proyecto Huaralica  ---------------------------------------------------------------------------------------
10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavuje sa jej s malým dieťaťom Ježiškom, ktorý prichádza po boku Panny Márie. Panna Mária ukazuje Lucii svoje Srdce, ktoré je ovinuté tŕním a jeden tŕň bodá do toho srdca. A vtedy dieťa Ježiš povedalo Lucii:
"Maj zľutovanie nad srdcom svojej Najsvätejšej Matky, ktoré je pokryté tŕňmi, ktoré jej nevďační ľudia v každom okamihu doň vtláčajú. A niet nikoho, kto by robil zadosťučinenie, aby vytiahol to tŕnie."
Panna Mária Lucii hovorí: "Dieťa moje, aspoň ty ma poteš. Povedz všetkým, ktorí počas piatich mesiacov v prvé soboty pristúpia k sv. spovedi, prijmú sv. prijímanie, pomodlia sa ruženec a aspoň 15 minút mi budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom, aby ma potešili, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre večnú spásu ich duše."
Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobôt bude možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, ak s tým budú kňazi súhlasiť. Potom Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých sobôt a nie sedem, alebo deväť: «Dcéra moja, dôvod je veľmi jednoduchý:
je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej.
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny.»