Aktuálne farské oznamy

  FARSKÉ OZNAMY NA TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Deň Liturgický kalendárSv. omšaÚmysel
NE 15.4. 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
† Emil Lacko, rodičia z ob. strán a ZBP /24/

† Ján a Mária Podobní, rodičia a starí rodičia

Za farníkov
PO 16.4.
UT 17.4. ------------- 18:30 – Čekovce † Ján a Mária Slúkoví, syn Jozef a rodičia z ob. strán /166/
ST 18.4. ------------- 6:00 – Čekovce Na úmysel
ŠT 19.4. ------------- 18:30 – Čekovce Poďakovanie za 25 r. manželstva a BP pre rodinu /117/
PI 20.4. ------------- 18:30 – Čekovce † Ján a Mária Guttenoví, syn Vojtech a rodičia z ob. strán /133/
SO 21.4. ------------- 7:00 – Čekovce Poďakovanie za 30 r. života a ZBP, pre sestru Sáru a Andreu /223/
NE 22.4. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – DOBRÉHO PASTIERA 8:00 – D.M.

9:00 – H.M.

10:30 – Čekovce
ZBP pre rodinu /66/

† Ján a Mária Popálení a ZBP pre rodinu

Za farníkov

OZNAMY

 • Adorácia: Čekovce, po sv. omši – vo štvrtok do 20:00 a v piatok s piesňami.
  NEDEĽA - POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU o 15:00.
 • Čítanie Svätého Písma: kniha Sirachovcova – kapitola 24.
 • Upratovanie farský kostol: 3. skupinka.

 • Náboženstvo: V stredu a piatok od 16:00 do 17:30 na fare.

 • Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • Stretnutie rodičov detí, ktoré prvý raz prijmú sviatosť zmierenia a Eucharistie – vo štvrtok o 17:00 v kostole.
  Náuka snúbencov, ktorí tento rok prijmú sviatosť manželstva, bude v sobotu 21. a 28. apríla, od 9:30 do 11:30 na fare.
 • Zapisovanie úmyslov sv. omší v D.M., bude v pondelok 23. apríla po sv. omši.
 • Modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou počas roka:

  1. ruža - január, február, marec;
  2. ruža - apríl, máj, jún;
  3. ruža - júl, august, september;
  4. ruža - október, november, december.


  Modlitba začína 30 minút a končí 5 minút pred svätou omšou. Posvätný ruženec sa modlí pred večernými svätými omšami, v sobotu a v nedeľu.